Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

Air curtainsAir curtains are used in plants for food processing, bakeries, dairies, restaurants,  super markets,  hospitals, coffee bars and other places where the control of flying insects ( flies, mosquitoes ) are necessary.
 
The strong down pouring air stream, produced by the air curtain, is an excellent repellent for the insects, which usually avoid it, due to its unnatural high speed.

Air curtain for control of flying insects can be placed to the interior or outside the door.
 
In case that there are odours attractive to flying insects, it is recommended for the air curtain to be placed on the outside of the door.

There are several types, depending on the height and width of the door and whether we like to have hot or cold stream of air.
© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης