Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

Electric fly trapsThe presence of flies in dinning areas or food production plants, deteriorates the quality of offered services and could be dangerous for food stuffs.
 
The following electric insect traps are very effective for trapping flies; they are easily fit to the above mentioned places due to their innovative design; there is no noise when insects are trapped; they have all the necessary security certificates, required by HACCP.
 
Their operation is based on UV radiation, by which insects are attracted, to be trapped on the internal adhesive surface, which is easily replaced when it is full.

© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης