Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

(Lasioderma serricorne)


The adults are 2.0 to 3.5 mm long and have chestnut red colour, with thin hair. A characteristic of the adult is that the head is perpendicular to body axis.

This insect’s larvae are the most harmful pest in tobacco factories. They are whitish in colour and up to 3.5 mm long.
 
 They infest several food products like flour, biscuits, grinded cereals, nuts, dried herbs, domestic animals’ food, as well as dried tobacco leaves.

Larvae are the most harmful pest in tobacco factories.

Female insects lay about 100 eggs, between the 3rd and 10th day from their appearance. These become adults in 40 to 50 days, in temperature of 30o C.

Pheromone traps are used for estimating populations of the insect.

Επιστροφή
© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης