Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

ACTELLIC 50


Organophosphoric insecticide for the control of storage insects.
It has a broad spectrum of action. It acts quickly and effectively in low doses. It controls most of the insects causing damage to cereals and other stored goods, even their most resistant tribes. Controls effectively the already existing infestation and gives long lasting protection against future infestations.
It is active especially under warm and wet conditions. It has residual effects on inactive materials of internal walls and on seeds. It is of low toxicity to humans, mammals and the environment.


Επιστροφή
© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης