Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

Το όραμά μαςΌραμα της Εταιρείας μας είναι να αποτελεί και να αναγνωρίζεται ως η αντιπροσωπευτικότερη κορυφαία εταιρεία για την ποιότητα των υπηρεσιών της, χρησιμοποιώντας ένα ανταγωνιστικό μοντέλο βασισμένο αφενός μεν στην Αμεσότητα, την Ειλικρίνεια, την Σχέση Εμπιστοσύνης με τον Πελάτη, την Τεχνολογική Επάρκεια και την Καινοτομία και αφετέρου στον Σεβασμό στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Στόχος μας στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς με οδηγό πάντα την ανθρώπινη αξία. Το γεγονός ότι η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONSείναι μία οικογενειακή επιχείρηση, καθιστά ως βασικές αρχές μας την ασφάλεια του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές της εποχής μας και να είμαστε υπερήφανοι για τις δραστηριότητές μας.
 
Για μας πρωτοπορία στην απόδοση σημαίνει όχι μόνο βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας, αλλά και βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς μας στο περιβάλλον
 
Για αυτό το λόγο, η δομή μας είναι ευέλικτη ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που γίνονται γύρω μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες του, προωθούμε τις ιδέες του, συμμετέχουμε στις ανησυχίες του.
 
Επιπλέον, όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών είναι βιοαποικοδομίσιμες και συμμορφωμένες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με συνέπεια οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε να είναι αβλαβείς και φιλικές προς το περιβάλλον.
 
Με βάση αυτές τις αρχές, η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONSεφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2000 καθώς και τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2005, με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προγράμματα εφαρμογών που εκπονούνται από την εταιρεία είναι σύμφωνα με τους οδηγούς ορθής υγιεινής του ΕΦΕΤ και είναι επίσης συμβατά με το σύστημα του HACCP.

Η συνεχής επικοινωνία με τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας και η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας, εγγυάται την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των εφαρμογών μας, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας.
Επιδίωξή μας είναι να είμαστε πάντα η εξαιρετική εταιρία Pest Control της Αγοράς.
© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης