Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

NEW SERRICO

Είναι μια φερομονική παγίδα για τον έλεγχο του εντόμου lasioderma serricone . Η παγίδα έχει ειδική σχεδίαση όσον αφορά την μορφή και την αυτοκόλλητη επιφάνεια. Μία φερομόνη φύλου και μία τροφοελκυστική ουσία χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση και παγίδευση των εντόμων.


GACHON

Είναι μια φερομονική παγίδα για τον έλεγχο των λεπιδόπτερων εντόμων Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella και Ephestia elutella . Η παγίδα έχει μια μοναδική ημικυλινδρική μορφή με μια αυτοκόλλητη επιφάνεια. Μία φερορμόνη φύλου για τους συγκεκριμένους τύπους των εντόμων χρησιμοποιείται για την παγίδα. Τα ενήλικα έντομα προσελκύονται από την φερορμόνη και συλλαμβάνονται στην παγίδα.

© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης