Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

Η φωσφίνη (PH3) αποτελεί το δραστικό αέριο που εκλύεται από τις στερεές μορφές aluminium ή magnesium phosphide όταν έρθουν σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Καταπολεμά όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (αυγό – προνύμφη – νύμφη - ακμαίο), χωρίς να επιφέρει καμία αλλοίωση των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Η εφαρμογή της απαιτεί ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και επίβλεψη Γεωπόνου ή Χημικού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία.

Η διάρκεια έκλυσης του αερίου φωσφίνης είναι 72-120 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Ακριβής προσδιορισμός της συγκέντρωσης επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών αντλιών αερίων και βαθμολογημένων σωλήνων.

Η φωσφίνη χρησιμοποιείται για την απεντόμωση προϊόντων όπως: σιτηρά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, καλαμπόκι, ελαιούχοι σπόροι, ελαιοπλακούντες και λοιπές ζωοτροφές, καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών, αποξηραμένα φρούτα, προϊόντα άλεσης και μεταποίησης σιτηρών, προϊόντα βαμβακιού και ξυλείας.ΦΩΣΦΙΝΗ ΣΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ
 
Υποκαπνιστικό σκεύασμα φωσφορούχου αργιλίου για απεντόμωση αποθηκευτικών χώρων: σιλό, αποθήκες, πλοία, containers, καμίνια. Σε μορφή σακιδίων των 34gr και σε συσκευασίες των 6, των 10 και των 100 σακιδίων (κουβέρτα)
 
 
 
 
  Υποκαπνιστικό σκεύασμα φωσφορούχου μαγνησίου για απεντόμωση αποθηκευτικών χώρων, φορτίων πλοίων, προϊόντων σε σακκιά ή χαρτοκιβώτια, (δημητριακά, όσπρια, άλευρα, καπνά κλπ.), σε αποθήκες, καμίνια ή θαλάμους.
Ειναι σε μορφή πλακιδίων (plates) των 117 gr και σε μορφή αλυσίδας 20 πλακιδίων(strips) των 2340 gr.ΦΩΣΦΙΝΗ ΣΕ ΓΥΜΝΗ ΜΟΡΦΗ

Υποκαπνιστικό σκεύασμα φωσφορούχου αργιλίου ή μαγνησίου για απεντόμωση αποθηκευτικών χώρων: σιλό, αποθήκες, πλοία. Σε μορφή στρόγγυλων δισκίων 3gr και των 0,6 gr.

© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης