Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

Μυοκτονίες« Βήματα » για την αντιμετώπιση της παρουσίας των τρωκτικών :

Α. Επιθεώρηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος χώρου.

Υπάρχουν αρκετά σημάδια που κάποιος πρέπει να ψάξει στην διάρκεια μιας αρχικής (αλλά και στις επόμενες) επιθεωρήσεις του χώρου: Οι ζημιές στα προϊόντα, οι διαδρομές, οι τρύπες στο έδαφος στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, τα σημάδια ροκανίσματος,, τα περιττώματα, τους λεκέδες ούρων, τα ζωντανά ή νεκρά τρωκτικά, τους ήχους τρωκτικών και την χαρακτηριστική μυρωδιά των τρωκτικών. Μια καλή επιθεώρηση θα μας δώσει μια καλύτερη ιδέα της τάξης μεγέθους του πληθυσμού και των διαδρομών που συνηθίζουν τα τρωκτικά. Δεδομένου ότι ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού, οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες σύλληψης πρέπει να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία τα οποία μπορεί να καθοριστούν με επιτυχία μετά από μία καλή επιθεώρηση.

Β. Υγιεινή των χώρων

Ένας μεγάλος πληθυσμός των τρωκτικών για να αναπτυχθεί, πρέπει να βρίσκει εύκολα τροφή και νερό. Είναι γεγονός ότι με την εξάλειψη ή την μείωση των παραγόντων που διευκολύνουν την διαβίωσή τους, αυτόματα μειώνετε και ο πληθυσμός τους. Αυτός είναι και ο κύριος κανόνας πάνω στον οποίο στηρίζεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων. Με τον όρο υγιεινή σημαίνει ότι αποθηκεύουμε κατάλληλα όλα εκείνα τα προϊόντα που αποτελούν τροφή για τα τρωκτικά, καθώς επίσης τους ανακόπτουμε την πρόσβαση και στο νερό. Η αφαίρεση της ανεπιθύμητης βλάστησης (πυκνοί θάμνοι, ζιζάνια) και της ορθολογικής διαχείρισης των σκουπιδιών (υποπροϊόντα της παραγωγής ή κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας με υπολείμματα τροφών) και των σωρών ξυλείας και η απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού που μπορεί να βρίσκεται σε σωρούς στον περιβάλλοντα χώρο μιας επιχείρησης, είναι ακριβώς μερικά μέτρα ορθών πρακτικών υγιεινής. Εάν τα τρωκτικά έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια αφθονία τροφίμων (ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες), είναι λιγότερο πιθανό να προσελκυστούν στα τρωκτικοκτόνα ή τις παγίδες σύλληψης.

Γ. Μόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων

Ένας άλλος σημαντικός τρόπος για να ελέγξουμε τον πληθυσμό των τρωκτικών είναι να αποκλείσουμε την είσοδό τους στα κτίρια αφού ελέγξουμε καταρχήν τον πληθυσμό που ήδη μπορεί να υπάρχει μέσα. Αν και η μόνωση δεν είναι πάντα εφικτή, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μιας επιτυχημένης καταπολέμησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει με ελάχιστη προσπάθεια. Τα ανοίγματα που μπορεί να μείνουν είναι στα 5 χιλ. για τα ποντίκια και στα 10 χιλ. για τους αρουραίους. Ακόμα και αφού γίνει αυτό, τα τρωκτικά μπορούν να γλιστρήσουν μέσω των ανοικτών πορτών και των παραθύρων, να εισέλθουν μέσω των αποχετεύσεων (απαραίτητη η χρήση σχάρας) ή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ειδικά στην περίπτωση των ποντικιών μεταφέρονται στο εσωτερικό με συσκευασμένα εμπορεύματα. Ο αποκλεισμός εισόδου των τρωκτικών περιλαμβάνει επίσης την επισκευή των πορτών και των παραθύρων που δεν λειτουργούν κατάλληλα ή δεν κλείνουν με ασφάλεια. Πολλές πόρτες στο κάτω μέρος και μετά το κλείσιμό τους αφήνουν αρκετά μεγάλο κενό. Η τοποθέτηση ειδικού λάστιχου θεωρείται απαραίτητη. Επίσης μια σημαντική είσοδος τρωκτικών είναι και οι σωλήνες εξαερισμού όταν δεν έχουν κάποιο πλέγμα ή περσίδες στο εξωτερικό μέρος.

Δ. Δραστική μείωση πληθυσμού

Για να μειώσουμε γρήγορα τον πληθυσμό των τρωκτικών, εγκαθιστούμε δολωματικούς σταθμούς και παγίδες σύλληψης. Σε μερικούς χώρους (παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων), η χρήση των τοξικών δολωμάτων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνήθως επιλέγουμε έναν συνδυασμό παγίδων και δολωμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και του περιβάλλοντος χώρου προχωράμε στην σύνταξη τεχνικής μελέτης με καθορισμό του αριθμού των δολωματικών σταθμών που θα εγκατασταθούν στους εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης σε ζώνες προστασίας περιμετρικά της περίφραξης και των κτιρίων. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί μας είναι ασφαλείας με κλειδί. Στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων τοποθετούμε παγίδες σύλληψης τρωκτικών Παράλληλα αμέσως μετά την τοποθέτηση προχωράμε στην δημιουργία σχεδίου κάτοψης της επιχείρησης όπου θα φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες, κατά θέση και αριθμημένοι.

Δώδεκα - οκτώ επιθεωρήσεις/εφαρμογές (αντικατάσταση των δολωμάτων) ετησίως (ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, την φύση της επιχείρησης, την θέση της κλπ), είναι αρκετές σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης που αναφέρουμε παραπάνω να κρατούν τον πληθυσμό των τρωκτικών σε ικανοποιητικά χαμηλά επίπεδα.
Ε. Τεκμηρίωση

Αμέσως μετά την ανάληψη των εργασιών μυοκτονίας σε μία επιχείρηση, επιδίδεται φάκελος υγειονομικής παρακολούθησης ο οποίος περιέχει

  • Την τεχνική μελέτη οικονομική προσφορά.
  • Την διμερή ετήσια σύμβαση του έργου.
  • Σχέδιο της επιχείρησης όπου φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες.
  • Την άδεια από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εταιρείας μας.
  • Κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας μας θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας.
  • Τα πιστοποιητικά τα EN ISO 9001:20008, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2005 της Εταιρείας μας.
  • Την βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης της Εταιρίας μας έναντι των πελατών.
  • Τις άδειες των δολωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα MSDS
  • Εκθεσεις της κάθε εφαρμογής (παρατηρήσεις - προτάσεις).
  • Τα πιστοποιητικά εργασιών μυοκτονίας.

Στην συνέχεια μετά από κάθε επιθεώρηση - εφαρμογή ο φάκελος συμπληρώνεται κάθε φορά με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, εφαρμόζουμε ένα νέο και πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής καταμέτρησης και καταγραφής (Barcode system) των ευρημάτων στις επιθεωρήσεις..

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με την τοποθέτηση barcode στους δολωματικούς σταθμούς και στις παγίδες και την καταγραφή ειδική ηλεκτρονική συσκευή των αποτελεσμάτων κατά τον έλεγχο που πραγματοποιείται.

Δεν ικανοποιούμαστε εφόσον δεν ικανοποιηθείτε εσείς πρώτα.
© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης