Αναζήτηση όρων

απόλυτη προστασία και λύση     Greek Language | English Language

 
εταιρεία Απολυμάνσεων
 
*
*
*
*
*
*
Απολυμάνσεις
Όνομα χρήστη
Κωδικός
Απολυμάνσεις
www.bpca.org.uk     www.pestworld.org     facebook

DisinfectionsFor keeping a high level of hygiene and for diminishing the danger of contagious illness transfer in sensitive places where many people gather, as schools, kindergartens, hospitals, hotels, means of transport, public toilets, etc, application of an effective disinfection- germicide program is necessary. Disinfection is also a must in places where rodents or insects, carriers of contagious illnesses, might exist, after their elimination. The objective of such an application is to keep germs’ population in acceptable levels and this is achieved with modern methods and products approved by the National Medicine Organization for the certain case, applied by the experienced professional technicians of our company.

© 2008 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS      XHTML CSS
mixanografiki Όροι χρήσης